INFO ÕPILASELE
 
ÕPPEKORRALDUS
Ripsmed OÜ täiendkoolitustele saab ennast registreerida vabade kohtade alusel kas läbi käesoleva kodulehe registreerimisvormi, kirjutades e-maili aadressile ilustuudionails@gmail.com või helistades numbril 5349 0901.

(Al. märts 2021a töötukassa enam ei rahasta ilukoolitusi ). Samuti on võimalik registreerida Ripsmed OÜ teatud koolitustele ( Küünetehniku pakett koolitus ‘All in One’, Geelküünte koolitus algajale, Geellaki koolitus,  Geelküünte täiendkoolitus,) läbi Eesti Töötukassa süsteemi. 
Koolitusele registreerimiseks Eesti Töötukassa finantseerimisega võib õpilane võtta ühendust kas Ripsmed OÜ telefoni numbril +372 5349 0901 või Eesti Töötukassa lühinumbril 15501 ning saada selleks vajalikud juhised.
Eesti Töötukassa heakskiidu saamisel vabaneb õpilane õppemaksu maksmisest. Koolituskuupäevas kokkuleppimisel edastab Ripsmed OÜ õpilase poolt välja valitud koolituse eest ettemaksuarve (v.a. Eesti Töötukassa kliendid).

Koolituse maksumuse ettemaksuarve õigeaegne  tasumine on koolitusele registreerimise eelduseks. Iga konkreetse koolituse hind on kajastatud “koolitused”  ja "hinnakiri" alapealkirja all koos koolitust puudutava olulise informatsiooniga.ÕPPEMAKSUST VABASTAMINE JA SELLE TAGASTAMINE
Õppemaksust vabastamine ja selle tagastamine toimub kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate õigusaktidega. Koolituste eest tasutud ettemaksud ei kuulu tagastamisele koolitusest loobumise puhul. (Ettemaks on 200€ kuni  325€, mis on esitatud  kas eraldi arvena, või koolitus summa tagastamisel arvestatakse maha koolituse täis maksumusest ). 

NÄIDE 1: Kui  koolituse kogu  maksumus on 1800€ ja õpilane sai arve summas 1800€, aga  ta otsustab koolitusest loobuda omal soovil, siis tagastatakse talle 1600€ (  1800€-200€=1600€). 

NÄIDE 2: Kui koolituse kogu maksumus on 1800€ ja õpilane sai ettemaksuarve summas 200€ ja ülejäänud osamakse arve 1600€, aga õpilane otsustab koolitusest loobuda omal soovil, siis tagastatakse talle 1600€ (1800€-200€ =1600€)

NÄIDE 3: Kui õpilane maksis ära ettemaksu 200€ ning pole veel maksnud ülejäänud koolituse summat, aga otsustab loobuda koolitusest omal soovil, siis tagastatakse õpilasele 0€.

Tulumaksuseaduse muudatuse kohaselt on koolituskulu õppija täienduskoolituses osalemise kulu kui koolituse läbiviijal on täienduskoolituse läbiviimiseks olemas tegevusluba või ta on selleks esitanud majandustegevusteate ning kui õppija osales eelnimetatud koolituse läbiviija täienduskoolituses, mille õppekava eesmärk on tasemeõppe õppekavas sisalduva või kutsestandardis kirjeldatud kutse-, ameti- või erialase kompetentsi saavutamine või keeleõpe.
Kui õppekaval sellist eesmärki ei ole, ei ole võimalik saada koolituskuludelt tulumaksutagastust.

Koolitused toimuvad Tallinnas Gonsiori44/ J.Vilmsi tn 53b, 1 korrus. Parkimine on maja ees tasuta. Gonsiori tänaval asub bussipeatus "Vesivärava". Peatuses peatuvad bussid number 67; 68; 31. Lõuna on Koolituasutuse poolt tasuta, kui õpilane soovib on tal võimalik lõuna osta ka kõrval olevas Torupilli selveri toidupoes.  Samuti saab säilitada oma lõunat klassi kööginurgas.

Iga Ripsmed OÜ poolt pakutav koolitus lõpeb hindamisega ning koolituse edukal läbimisel saab õpilane vastavasisulise tunnistuse. Tunnistus on tõendiks edukast koolituse läbimisest, mis on pitseeritud ja väljastatud koolituse läbinud õpilase nimele. Kui koolitust ei hinnata positiivsele tulemusel, väljastatakse õpilasele tõend koolitusel osalemise kohta.KVALITEET JA SELLE TAGAMINE

Ripsmed OÜ poolt pakutavad koolitused toimuvad vastava ala spetsialisti poolt välja töötatud õppekavadele. Need on lisatud iga koolituse kohta erladi. Õppekavasid täiendatakse jooksvalt vastavalt uue teabe ja praktikate tekkimisele. (Viimased uuenduses 2022a).
Õppekavade täiendamine on oluline, et koolitustel pakutav informatsioon oleks kõige uuem, kaasaegsem ja hõlmaks endasse kõiki uusi trende.
Selleks osalevad Ripsmed  OÜ koolitajad pidevalt erinevatel iluvaldkonna seminaridel,koolitustel, online kursustel. (Seda nii Eestis kui välismaal).

Koolitustel kasutatavad õppematerjalid (konspektid, õpikud, töövahendid jms) jäävad kas osaliselt või täielikult õpilase omandisse ja valdusesse. Ühtlasi on soovi korral võimalik õpilastel soetada vajaminevaid töövahendeid vastavalt Ripsmed OÜ koostööpartnerite hinnakirjale.
Õpe toimub ventileeritud (ruumis võimalik eraldi reguleerida ventilatsiooni), konditsioneeriga ning õhuniisutajaga varustatud õpperuumides (samuti avanevad aknad), mis küünemeistritele väga olulise tähendusega.
eraldiseisev ventilatsioon tagab hea õhuvahetuse ning  geelikinnitus vahendid (primer/bonder) aurud liiguvad ruumidest kiiresti välja. Konditsioneer tagab kuumal ajal õpperuumides mõnusa jaheda olemise, mis soodustab ka head keskendumist.
Õige õhuniiskus tagab  küünetolmu minimaalse lenduvuse õhus. Kogu õppeklassi õppekeskkonnaga  saab tuttvuda menüüs alajaotuses "õppeklass".TAGASISIDE ANDMISE KORD

Ripsmed OÜ asetab suurt rõhku õpilastelt saadud tagasiside kogumisele ning töötlemisele. Kõige mugavam tagasiside andmise vorm on tänapäeval sotsiaalmeedias: Instagram, Facebook.
See on kõigile avalik ning kergelt kättesaadav. Saadud tagasiside on õppetöö korraldamisel väga olulise tähendusega, kuna just läbi selle saab koolitaja oma teenust parendada ja muuta täiuslikumaks. Kellel sotsiaalmeediat ei ole, saab jätta tagasisidet kas Eesti Töötukassale või Ripsmed OÜ e-mailile ilustuudionails@gmail.com  Iga tagasiside eest oleme väga tänulikud.TEGEVUST REGULEERIV SEADUSANDLUS
Ripsmed OÜ (Reg.  14072279 ) on registreeritud äriregistris alates 29.04.2016 .
Majandustegevusteate nr.218112 on kehtiv alates 3.11.2020.
 

KOHTUMISENI KOOLITUSEL!